TM

Čo je transcendentálna meditácia (TM)?

Je to jednoduchá, nenamáhavá a prirodzená meditačná technika. Je to najviac používaná, najlepšie vedecky preskúmaná a najefektívnejšia metóda vlastného osobnostného rozvoja, umenšuje stres a zvyšuje energiu.

Ako sa praktizuje TM?

Sedí sa pri tom pohodlne a so zatvorenými očami. Dvadsať minút, dvakrát denne.

Prečo praktizovať TM?

Meditácia vedie ku hlbokému uvoľneniu tela, ktoré sa pri tom automaticky zbavuje stresu a napätia. Tým sa dosiahne zvýšenie energie, väčší pocit šťastia a zlepšenie zdravia. Zaroven zlepšuje mentalne schopnosti- napr. koncentraciu, pamät.

Hlboký pocit vnútorneho pokoja počas meditácie sa postupne rozširuje aj na čas mimo meditácie. Kontakt s vlastným bytím (počas meditácie) poskytuje pocit podpory aj v bežnom každodennom kolotoči.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s