Ceny

Cennik kurzov TM (bez pobytu)

Standardný TM poplatok …  500,00 €
Studentský TM poplatok … 250,00 €
Rodinný TM  poplatok:
(rodicia a deti do 18 rokov)
….750 € pri jednom zarobku
… 900 € ak obaja zarabaju

Ekonomicky zle situovani maju moznost individualne dohodnut zlavu.

Pri ucasti na pobytovych kurzoch treba zlavu dohodnut vopred, moze sa odlisovat od horeuvedenych cien.

Tieto ceny su pre vsetkych s trvalym pobytom na Slovensku.
Pre Slovakov trvalo zijucih v zahranici platia ceny z prislusnych krajin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s